Hình thức thanh toán

Thanh toán thông qua Ngân Hàng

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Bắc Đà Nẵng

Chủ TK: HKD Mori

Số TK: 109878476466